NOVAMIT OY:N AVOPALVELUT

Tukihenkilötoiminta

Novamit Oy:n tarjoamassa tukihenkilötoiminnassa järjestetään henkilökohtaisia tapaamisia lasten ja nuorten kanssa. Tukihenkilötoiminnalle tehdään tavoitteellinen suunnitelma, jossa kartoitetaan ajankohtaisimmat haasteet ja etsitään yhteisiä ratkaisuja elämänhallinnan vahvistamiseksi. Tukihenkilö voi auttaa esimerkiksi koulunkäynnin, harrastustoiminnan, itsenäistymisen, viranomaisasioiden tai minkä tahansa muun arkisemmankin asian kanssa.

Kuva: Milka Koskinen

Jälkihuolto

Jälkihuollon tarkoitus on varmistaa nuoren turvallinen itsenäistyminen avopalvelun tukemana. Jälkihuollossa 18-21-vuotias nuori asuu omassa asunnossa lähellä nuorisokotia, joka tarjoaa tukea arjen hallintaan. Nuorilla on myös mahdollisuus asua Nuorisokoti Metsäkonttorin yhteydessä olevissa tukiasunnoissa. Nuorta autetaan esimerkiksi talousasioissa, rahankäytössä, kodinhoidossa ja tulevaisuuden suunnittelussa.

Lue lisää tukiasumisesta

Perhetyö

Nuorisokoti tarjoaa perhetyötä myös avopalveluna perheille, joissa on sijoituksen uhka tai muuten erityistä tarvetta perhetyölle. Perhetyön tavoitteena on löytää keinoja, joilla tukea koko perhettä ja lisätä vanhempien voimavaroja, jotta he voivat tukea lapsensa kasvua ja kehitystä. Samalla vahvistetaan vuorovaikutusta lapsen ja hänen perheensä välillä. Perhetyön tavoitteet suunnitellaan yhdessä ja niiden saavuttamiseksi tehdään suunnitelma, johon kaikki sitoutuvat.

Perhetyön avulla ja tuella puretaan kriisitilanteita ja pyritään mahdollistamaan se, että perheelle saadaan tarvittava apu ja tuki hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Tarvitsetko lisätietoja palveluista? Ota yhteyttä!